• Get your exclusive 2021 fakes callendar by our favourite faker @ALLMIGHT. Click here to download . Happy 2021 to all desifakes members...

Malayalam Sex Story മലയാളി ചേച്ചി മരുടെ പുറും കുതിയു പെള്ളിച്ച കഥകൾ

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

ഇത് െവറും സങ്കൽപികം മാത്രം
തൽപര്യം ഉണ്ടേ പറ ഞാൻ എഴുതം
 
Last edited:

Ayisha

Member
Joined
Nov 10, 2020
Messages
118
Reaction score
169

Reputation:

മലയാളം മൂവി base cheyth ezhuth
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

ഞാൻ മനു എന്റ നാട് ഇങ്ങ് എർണ്ണകുളം അണ് ഞാൻ ജോലി ചേയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രവറ്റ് കസിനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ അനിയനു അച്നു മത്രമെ ഒള്ളു അമ്മ നെരത്തെ ഞങ്ങെളെ വിട്ട് പെയിരുന്നു എന്റ ജീവിതം എന്നും ഒരു എകന്തത അയിരുന്നു.
എന്റ ബല്ലത്തിെലെ സ്ത്രികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യക തൽപര്യം അയിരുന്നു
പിനെ എന്റെ കുണ്ണെയെ സമധനപ്പെടുത്താൻ രമ -
ചെച്ചി ആയിരുന്നു ഉണ്ടയിരുന്നത് ചെച്ചി ഒരു ഇരു നിറം അണ് പുള്ളിക്കരി ഒരു ഇരു നിറം ആയിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പുള്ളി കരിയിൽ താൽപര്യവൻ ആയിരുന്നു. ചെച്ചിയ്ക്കക്ക് 30 വയസ് ഉണ്ട് അത്യവശ്യം വണവും നിള്ളവും ഉണ്ട് നാല്ല ഇട തുർന്ന നിള്ള മുള്ള മുടിയാണ് ചെച്ചി ടെ ദർത്തവ് ഗൾഫിലാണ് ചെച്ചിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ചെച്ചി എന്നെക്കാൾ മുന്നെ ജേലിയിൽ കയറിയതാണ് ഞാൻ കസിനിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 6 മസം അയ്യള്ള ചെച്ചിയും ഞാനു മത്രം മാണ് ഒഫിസിൽ ഉളളത് ബാക്കി ഉള്ളവർ േഗ ന്ധ വണിൽ അണ് പണി എടുക് ന്നത് ചെച്ചി ചൂരിദർ അണ് എന്നു ഇട്റ് കറുപ്പു ബ്രായാണ് ചെച്ചി മിക്കവറും ഈ ട്റ് ഒരു 38 െൈസസ് കണക കണ്ണുമ്പോൾ എനിക്ക് െക തി വരും
 

Anujith

Well-Known Member
Joined
Nov 26, 2020
Messages
118
Reaction score
529

Reputation:

ഞാൻ മനു എന്റ നാട് ഇങ്ങ് എർണ്ണകുളം അണ് ഞാൻ ജോലി ചേയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രവറ്റ് കസിനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ അനിയനു അച്നു മത്രമെ ഒള്ളു അമ്മ നെരത്തെ ഞങ്ങെളെ വിട്ട് പെയിരുന്നു എന്റ ജീവിതം എന്നും ഒരു എകന്തത അയിരുന്നു.
എന്റ ബല്ലത്തിെലെ സ്ത്രികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യക തൽപര്യം അയിരുന്നു
പിനെ എന്റെ കുണ്ണെയെ സമധനപ്പെടുത്താൻ രമ -
ചെച്ചി ആയിരുന്നു ഉണ്ടയിരുന്നത് ചെച്ചി ഒരു ഇരു നിറം അണ് പുള്ളിക്കരി ഒരു ഇരു നിറം ആയിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പുള്ളി കരിയിൽ താൽപര്യവൻ ആയിരുന്നു. ചെച്ചിയ്ക്കക്ക് 30 വയസ് ഉണ്ട് അത്യവശ്യം വണവും നിള്ളവും ഉണ്ട് നാല്ല ഇട തുർന്ന നിള്ള മുള്ള മുടിയാണ് ചെച്ചി ടെ ദർത്തവ് ഗൾഫിലാണ് ചെച്ചിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ചെച്ചി എന്നെക്കാൾ മുന്നെ ജേലിയിൽ കയറിയതാണ് ഞാൻ കസിനിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 6 മസം അയ്യള്ള ചെച്ചിയും ഞാനു മത്രം മാണ് ഒഫിസിൽ ഉളളത് ബാക്കി ഉള്ളവർ േഗ ന്ധ വണിൽ അണ് പണി എടുക് ന്നത് ചെച്ചി ചൂരിദർ അണ് എന്നു ഇട്റ് കറുപ്പു ബ്രായാണ് ചെച്ചി മിക്കവറും ഈ ട്റ് ഒരു 38 െൈസസ് കണക കണ്ണുമ്പോൾ എനിക്ക് െക തി വരും
Chechi engane ann valya kundi undo?
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

എനിക്ക് ചപ്പാൻ കിട്ടിയൽ കുടിച്ച് വറ്റിക്കാം അയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചരിക്കുo ഒരു ദിവസം ചരിദർ ചെറുതായി മറിയപ്പോൾ അണ് അവളുെടെ കണ്ടിയുെടെ വിട് വ് ഞാൻ കാണുന്നത് നാല്ല വലിയ കുണ്ടിയ ചെച്ചിക്ക് കണ്ടിയുെടെ ചലും അന്ന് ഞാൻ കാണ്ടു
പിന്നെ ഒരു ഒണ ദിവസം അവൾ സരി ഉടുത്തു കെണ്ടു വന്നു. അന്നാണ് അവളുെടെ പുകൾ ഞാൻ കാണുന്നത് നാല്ല കറുത്ത വയറു അതിൽ വലിയ ഒരു പുകിളുും എന്റെ കുണ കയാറ്റൻ പാറ്റുന്ന വലുപ്പം ഉണ്ടയിരുന്നു. അതിന് പിന്നീട് ഞാങ്ങൾ അടുത്തു ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹ്ത്തുക്കൾ അയി
പിന്നെ ഒരു ദിവസം അരും ഇല്ലത്ത സമയം ഞാൻ ചെച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ അഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്നിക്ക് മനസിലായി. ഞാൻ പതിയ എന്റ കെ എ ടു ത്ത് അവളുടെ തുടയിൽ വച്ചു പതിയെ ഉരസി അപ്പോൾ അവൾ കെ എടുത്ത് വയറിൽ വച്ച് ഉരസി നല്ല പഞ്ഞി പെെലെ ഉണ്ടയിരുന്നു.
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

നിങ്ങളുെടെ സപ്പേർട്ടണ് എന്റ പെനയുടെ മക്ഷി
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

ഞാൻ പതിയെ സരി ഉയർത്തി അവൾ പറഞ്ഞു വെണ്ട എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ കെട്ടില്ല ഞാൻ ഉയർത്തി നാല്ല മാഞ പവാട ആയിരുന്നു അവള്ടെ ഞാൻ പതിയെ ചുമന്ന ആ ഷഡി ഊരി തുടയിൽ വച്ചു. പതിയ നടുവിൽ വിരൽ അകത്തേക്ക് കയറ്റി അവൾ ഉമു േവണ്ട എന്ന് പറഞു ഞാൻ അവളുെടെ വക് െകെൾക്കെ പുറ് പതിയെ നാക്കൻ തുടങ്ങി എന്നു വിരൾ ഇട്ട് സുഗിച്ച അവൾക്ക് അത് സ്വർഗ്ഗം അയിരുന്നു.
അവൾ അ അ ആ പിനെയും എന്ന് പറഞ്കെണ്ട് ഇരുന്നു പെട്ടന്ന് മുതലളി കയറി വന്നു ഞാങ്ങൾ പഴയത് പ്പെെലെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ എെന്റ െക തി അടങ്ങിയല്ലരുന്നു.
കുണയുെടെ ദഹ ശമനിക്ക് വെണ്ടി കത്തിരുന്നു
തുടരു.....
 
Last edited:

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

അടുത്തത്ദ്യശ്യം മുവി ചെയ്യെട്ടെ
 
Last edited:

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

പിന്നിട് ഒരു മസം കഴിഞ് അവളുമായി ഒരു ഹേട്ടാൽ റും എടുത്തു അവളെ കാട്ടിലിൽ കിട്ടത്തി സരി മാറ്റി അളുെടെ പൂകാൾ കുഴി തുടച്ച് നാക്കി പിന്നിട്ട് - ബ്ലാസ് അഴിച്ചു മാറ്റി നാല്ല മുഴുത്ത മുകൾ ഞാൻ പിടിച്ച് ഞെകി പിഴിഞു അവൾ ഇണങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഞാൻ പതിയെ ബ്രാ തുറന്ന് ആ വലിയ മുലകൾ കെെയ്യിൽ അകിക്കുട്ടിക്കൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വിചരിച്ചതിനെക്കാൾ വലുപ്പം ഉണ്ടയിരുന്നു അവയ്ക്കക്ക് ഞ്ഞാൻ പതിയെ ഷഡി ഉരി മറ്റി പുറ്നാ നാകൻ തുടങ്ങി അവൾ സുഗിച്ച് തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റ കമ്പി കുണ അവളുടെ വയിലെക്ക് വച്ചു. അവൾ അത് ശരിക്കു ഉമ്പി വലിച്ചു. ഞാൻ കുണ താളി അവളുടെ കഴുത്ത വരെ ഇറക്കി
അത് തിരിച്ച് എടുത്ത് പതിയെ പുറിലെക്ക് കയറ്റി. അവർ പുള്ള ഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ച് തുടങ്ങി അവൾ കറൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അത് കേൾക്ക തെ അടിച്ചു കെണ്ടിരുന്നു അവൾ കിടന്ന് പുള്ള ഞ്ഞു പിണ്ടു അടിച്ചു കെണ്ടിരുന്നു. അവസനം എന്റെ പാൽ അവളുടെ മുലയിലെക്ക് ചിറ്റി അവൾ അത് നാക്കി കുടിച്ചു. പിന്നിട് ഒഫിസിലും റുമുകളിലുമായി ഞാങ്ങൾ ഇത് തുടർന്നു
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

അദ്യത്തെ ആദ്യയം തിർന്നു. ഇന്നി വരുന്നത് കുറച്ചു കുടി നല്ലതാക്കൻ ശ്രമിക്കു
 

Big ass

Well-Known Member
Joined
Dec 4, 2020
Messages
112
Reaction score
714

Reputation:

ദ്യശ്യം O. 6 മിനു വിന്റെ കഥ
 
Top