• Our favourite faker @bite23 has won the Bollywood actress (Disha Patani) faking contest again. Congratulations

Kannada Sex Story Kannada natiyaru & hugiyara sex kathekalu

Archer123

New Member
Joined
Oct 5, 2020
Messages
18
Reaction score
32

Reputation:

Nanu mattu nanna geleyana girlfriend jote nadeda yudda
Story:- Nanu nan friend jote avana girlfriend manege ogidde aga avanu avalanna avara thotada gudisalige karisidda aga nanu ache ninttu kayta idde aga nanu gudisillina olage nodide aga avaribbaru thutige thuti jabbutiddaru aga nanage mode bantu nanna thunne niguritu nanu nanna kaiannu pantinolage aki kondu jataka odkolakke shuru madide avaribbaru bettalu adaru aga nanna body heat aythu nanna friend avana thunneyannu avala thullige akida avalu ha...haa... Anta joragi keyyi anta prachodisutiddalu aga avanu avala moleyannu amukida nantara avala tthutiyannu kachikondu bede biddidaru aga nanu nanna frindina batteyu bagilunalli iddavu nanu nidanavagi ogi avala kacha mattu bravannu tegedukondu iche bande nantara avala kachavannu nekki nekki vadee madide nantara nanna pantuannu tegedu nanna underwear tegedu avala kachavannu Nanu akikonde nantara nanna thunneyu niguritu nantara avala bra tegeddukondu nekkutta idde aga adannu nodida nanna friend mattu avala girlfriend karedaru nantara nanna friend ninu nanna girlfriend jote malgutiya anta kelida nantara nanu summanade aga avana girlfriendge nanna friendina thunne jabbu anda aga thada madade nanna thunneyannu ididu jataka odedu nantara avala bayiyalli aki kondu jabbutiddalu nantara nanu saha nanna thunneyannu gantalina olage nukide amele nanau avala hinadakke ogide nanatara nanna friend munde avala thullige hettida nanu avala tiga vannu nekki tigada ollannu nekki adanna aglisi nanna thunneyannu aki keydavu nantara namma kamavanna avala bayialli aki kudisidevu idu ondu nija kate ide mattu arda kalpanika vagide
 
Top